Landgoed nieuws

Een overzicht van interessante nieuwsberichten omtrent landgoedontwikkeling in het algemeen.


 
Deze website vormt het online startpunt in Nederland voor alle informatie over nieuwe landgoederen

Landgoederen nieuws

29-01-2010 Provincie maakt zich sterk voor landgoederen

GROENE HART l Landgoederen zijn aantrekkelijk voor rustzoekers en recreanten. Dat is altijd zo geweest en om dat ook zo te houden laat de provincie Zuid-Holland de waardevolle omgeving van een landgoed vastleggen. Bouwen mag nog wel, maar niet in de fraaie zichtlijnen die zo kenmerkend zijn voor een landgoed.
RIK SNEIJDER

In Zuid-Holland en Utrecht zijn vele landgoederen te vinden, die vaak van culturele en historische waarde zijn. Tegelijkertijd kennen beide provincies stedelijke gebieden waar de bebouwing knaagt aan de landelijke buitenplaatsen. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland willen daarom bufferzones instellen rond landgoederen. Het provinciebestuur heeft zelfs een naam voor zulke zones bedacht: de landgoedbiotoop. Zo’n gebied heeft een aantal kenmerken, zoals het panorama, het blikveld en de zichtlijnen. Het is volgens GS niet zo dat door een bufferzone een landgoed volledig op slot gaat, maar verdere ontwikkeling is wel aan voorwaarden gebonden.

Het uitgangspunt is om niet te bouwen, tenzij nieuwbouw past bij het landgoed, de zichtlijnen en het panorama. Gedeputeerde Van Engelshoven-Huls zegt daarover: ,,Het provinciale themajaar Landgoederen 2008 heeft iets losgemaakt. Landgoederen zijn waardevol in Zuid-Holland. We willen ze beschermen en waar mogelijk kwaliteit toevoegen.’’
Het provinciale plan krijgt bijval van Floris Bouwman, expert in landgoedontwikkeling en eigenaar van het bureau B4o landschapsarchitectuur, stedenbouw en recreatieontwikkeling. ,,Zonder meer een goede zaak,’’ zegt hij. ,,De structuur van een historisch landgoed is herkenbaar voor recreanten en bewoners. Bij het ontwerp is rekening gehouden met het zicht op het landgoed, de aansluiting op omliggende watergangen en wegen tussen de bebouwing en het omliggende park. Daar hebben mijn voorgangers door de eeuwen heen hard aan gewerkt.’’ Door ruimtegebrek en behoefte aan woningen en bedrijfsruimten komt juist die rustieke omgeving in de knel. Nieuwbouw moet wel bij de kenmerken van een landgoed passen, zegt Bouwman. ,,Het is belangrijk om nieuwe bebouwing niet alleen als een bedreiging te zien, maar ook als een kans om juist kwaliteit toe te voegen aan een bestaand landgoed. ’’ Nieuwe bebouwing kan volgens hem zelfs financieel van belang zijn in het economisch rendabel houden van een historisch landgoed. De opbrengsten van beperkte woningbouw, kleinschalige horeca of bedrijfjes kunnen in het onderhoudspotje voor landgoederen, aldus Bouwman.

De provincie Utrecht kent geen eenduidige maatregelenomeen bufferzone rond een landgoed te beschermen. Utrecht stelt in haar streekplan wel dat de waarden van landgoederen behouden moeten blijven. Dit wordt van landgoed tot landgoed bekeken. ,,De kenmerken verschillen nogal. Een buitenplaats op de heuvelrug is iets heel anders dan een landgoed zoals Linschoten. Wij hebben dat niet in een verordening ondergebracht,’’ zegt Gerard Jaspers van de provincie Utrecht. Op bestaande landgoederen is uit exploitatieoverwegingen soms behoefte aan nieuwe economische functies in bestaande gebouwen.Daarbij valt te denken aan onder meer kleinschalige logies, horeca of een landgoedwinkel. ,,Mede vanwege de vaak aantrekkelijke ligging is hier ook een grote vraag naar. Wij staan hier positief tegenover, maar zullen van geval tot geval een afweging maken.’’

Plannenmakerij op of rond een historisch landgoed is maatwerk, maardoor het opstellen van de zogenoemde landgoedbiotoop wordt wel de samenhang met de omgeving versterkt, zegt landschapsarchitect Floris Bouwman. Hij raadt Utrecht dan ook aan ook de bufferzonemaatregel op te nemen.

Zie ook het AD artikel 'Provincie maakt zich sterk voor landgoederen' (pdf)

<< terug naar het nieuwsoverzicht
 

Neem nu contact met ons op

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen vrijblijvend contact met u op!